Regulamin

02.03.2021r.
Organizator informuje, iż ze względu na pewne istotne zmiany wytycznych projektowych wynikające z odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 2 treści Regulaminu konkursu z dnia 26.02.2021r.), zdecydowano się na zmianę terminu składania prac konkursowych
Nowy termin składania prac to 07.04.2021r.
Biorąc także pod uwagę niepewną sytuację związana z pandemią koronawirusa w kraju Organizator postanowił także o zmianie sposobu składania prac konkursowych
W związku ze zmianą sposobu składania prac Organizator wprowadził nowe Oświadczenie Uczestnika konkursu. Oświadczenie to stanowi nowy Załącznik nr 1e do Regulaminu, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć wraz z kartą identyfikacyjną pracy konkursowej.  

W związku z powyższymi zmianami Uczestnicy konkursu mogą składać dodatkowe pytania związane ze zmianami wynikającymi z powyższego pisma do dnia 12.03.2021r. do godziny 12.00.

Pismo dotyczące informacji o zmianie terminów Konkursu i sposobu składania prac konkursowych  raz nowy Załącznik nr 3e do pobrania poniżej.

Informacja_o_zmianie_terminu_i_sposobu_skladania_prac_Konkurs_Zabieniec.pdf
Zal_1e_do_Regulaminu_Oswiadczenie_Uczestnika_skladanie_prac.docx


Regulamin konkursu
Załączniki formalne nr 1-6 do Regulaminu Konkursu
Załączniki projektowe nr 7-8 do Regulaminu Konkursu

UWAGA
W przypadku niemożliwości pobrania powyższych plików poprzez kliknięcie na link prosimy wykonać następujące działania:

1. Kliknąć na link prawym przyciskiem urządzenia wskazującego w celu otwarcia menu kontekstowego a następnie zaznaczyć opcję „otwórz w nowym oknie” lub „otwórz link w nowej karcie”. Wówczas plik powinien pobrać sie automatycznie.
lub
2. Skorzystać do pobrania plików z innej, ogólnodostępnej  przeglądarki internetowej (np. Edge, Chrome, Firefox itp)