Aktualności

26.01.2021
Wyniki dopuszczenia do konkursu – KOREKTA
Organizator wprowadza korektę w informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie spowodowaną ewidentną pomyłką pisarską, która pojawiła się w piśmie informującym o tych wynikach.
Informujemy, iż do konkursu zostało dopuszczonych 107 Uczestników którzy złożyli wnioski o dopuszczenie lub/i wyjaśnienia i uzupełnienia do wniosków.
Błąd wyniknął z omyłkowo wpisanej liczby Uczestników, którzy nie złożyli uzupełnień lub/i wyjaśnień. 
 
Poniżej publikujemy pismo  z informacją o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie ze skorygowanym błędem.
 
20.01.2021
Opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie.
Informacja-o-wynikach-dopuszczenia-do-udzialu-w-konkursie-swietlica-sportowa-Zabieniec.pdf

11.12.2020
Opublikowano Wyjaśnienie (1) treści Regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
 

25.11.2020
Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o Konkursie opublikowane w BZP.pdf

20.01.2021
Opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie.
Informacja-o-wynikach-dopuszczenia-do-udzialu-w-konkursie-swietlica-sportowa-Zabieniec.pdf