Harmonogram

02.03.2021r.
Organizator wprowadza następujące zmiany w harmonogramie konkursu:

Nowy termin składania prac  –  07.04.2021r.
Nowy termin ogłoszenia wyników konkursu – 26.04.2021r.
Składanie pytań – do dnia 12.03.2021r. do godziny 12.00

1.Opublikowanie ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
25.11.2020r.
2.Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie na adres poczty elektronicznej (e-mail): konkurs-zabieniec@sarp.warszawa.pl
do dnia 07.12.2020r. do godziny 15.00
3.Rozsyłanie odpowiedzi na pytania oraz publikacja tych odpowiedzi na stornie internetowej Konkursu.
do dnia 11.12.2020r.
4.Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej w siedzibie OW SARP: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 00-366 Warszawa (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
do dnia 18.12.2020r. do godziny 15.00
5.Wyniki kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie.
do dnia 20.01.2021r.
6.Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na adres poczty elektronicznej (e-mail): konkurs-zabieniec@sarp.warszawa.pl
do dnia 17.02.2021r. do godziny 15.00
7.Rozsyłanie odpowiedzi na pytania oraz publikacja tych odpowiedzi na stornie internetowej Konkursu.
do dnia 26.02.2021r.
8.Prace konkursowe składać należy w siedzibie OW SARP: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 00-366 Warszawa (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
do dnia 16.03.2021r. do godziny 15.00
9.Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu.
O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej.
dnia 30.03.2021r.
10.O miejscu i dacie ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz dyskusji pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników konkursu odrębnie oraz dodatkowo umieści tą informację na stronie internetowej konkursu tj.: www.konkurs-zabieniec.sarp.warszawa.pl