Sąd konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z 7 osób.

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:
1. Przewodniczący:
arch. Jakub Wacławek – Sędzia Konkursowy OW SARP
2. Sędzia referent:
arch. Przemysław Kaczkowski – Sędzia Konkursowy OW SARP

Członkowie:
3. arch. Marcin Pałuba – Sędzia ze strony Organizatora
4. arch. Kinga Socha – Sędzia ze strony Organizatora
5. Robert Widz – Sędzia ze strony Organizatora
6. arch. urbanista Bartłomiej Gajewski – Sędzia ze strony Organizatora
7. Leszek Trzmiel – Sędzia ze strony Organizatora

Funkcję Sekretarza Sądu Konkursowego pełni:
arch. kraj. Rafał Mroczkowski – Sędzia Konkursowy OWSARP

Funkcję asystenta Sekretarza Sądu Konkursowego pełni:
Agnieszka Zubala – Sekretarz ze strony Organizatora