Wyniki konkursu

WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU REALIZACYJNEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU ŚWIETLICY SPORTOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ŻABIEŃCU, GM. PIASECZNO

Informacja_wyniki_rozstrzygniecia_Konkurs_Zabieniec_26_04_2021.pdf

I NAGRODA
w wysokości 20 000 zł brutto oraz Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Przedmiotu zamówienia otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 034
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 840815)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

M.O.C. Architekci sp. z o.o. sp. k.
Pl. Grunwaldzki 8-10 lok. 636
40-127 Katowice

Skład zespołu autorskiego:
Ewa Janik, Błażej Janik, Agata Machnio, Olga Lipińska

Praca konkursowa w ostatecznym w głosowaniu nad przyznaniem I Nagrody uzyskała największą liczbę głosów (punktów) tj. 4. Członkowie Sądu konkursowego przyjęli jednogłośnie decyzję o przyznaniu I Nagrody Pracy konkursowej o numerze 034.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 034

Praca nagrodzona za udaną próbę stworzenia ogólnodostępnej, atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców Żabieńca i użytkowników klubu. Za klarowne dyspozycje urbanistyczno – przestrzenne pozwalające w naturalny i bezkolizyjny sposób użytkować obszary o różnej funkcji i przeznaczeniu.

Sąd Konkursowy docenił oszczędny i właściwy dobór środków wyrazu architektonicznego, harmonijną i funkcjonalną bryłę dobrze wpisującą się w charakter otoczenia, czytelność i estetykę rozwiązań wnętrz obiektu.

Pracę charakteryzują wysokie walory eksploatacyjno-ekonomiczne przyjętych rozwiązań; prosta i niedroga konstrukcja obiektu, ekonomika komunikacji wewnętrznej, rozsądne założenia powierzchniowe i budowa z łatwo dostępnych i prostych materiałów.

Autorzy dużą wagę przyłożyli do rozwiązań proekologicznych stosując

nowoczesne wysokoefektywne rozwiązania instalacyjne w budynku a na zagospodarowanym terenie dużą bioróżnorodność zieleni, łąki kwietne, nieutwardzone nawierzchnie naturalne czy podziemne zbiorniki retencyjne na wody opadowe.

Zalecenia Sądu Konkursowego do pracy konkursowej 034

  1. Sąd Konkursowy sugeruje analizę możliwości odsunięcia murawy boiska od zacieniającej linii lasu.
  2. Wykorzystanie istniejącego układu komunikacyjnego do lokowania części miejsc parkingowych bezpośrednio przy ul. Leśnej.
  3. Re-aranżację bloku sanitarnego drużyn seniorskich z separacją obu zespołów.
  4. Rezygnację ze szklanych balustrad będących zagrożeniem dla okolicznych ptaków.
  5. Przesunięcie w miarę możliwości trybuny w kierunku osi poprzecznej boiska.

II NAGRODA
w wysokości 15 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 026
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 210026)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
BM Architekci Marcin Burek Marcin Mańkowski Sp. J.
ul. Międzynarodowa 68 lok. 1
03-922 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Marcin Mańkowski, Marcin Burek

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem II Nagrody uzyskała największą liczbę głosów (punktów) tj. 4.

Członkowie Sądu konkursowego przyjęli jednogłośnie decyzję o przyznaniu II Nagrody Pracy konkursowej o numerze 026.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 026

Praca nagrodzona za czytelne rozwiązania urbanistyczne z wykorzystaniem zielonych skarp separujących teren funkcjonalnie i tworzących kameralny plac przed wejściem do budynku. Skarpy wykorzystano również jako bazę dla trybuny terenowej, taras i jako element redukujący skalę nowej zabudowy.

Architektura ma trafnie dobrane proporcje i środki wyrazu. Doceniono przystępność siedziby sołectwa i doskonałe wyeksponowanie świetlic dla mieszkańców zachęcających do korzystania z obiektu.

Nagrodzony obiekt cechuje zwarta forma i prosta konstrukcja dobrze świadcząca o ekonomice przyjętych rozwiązań. Sąd Konkursowy docenił także prosty sposób rozwiązania trybuny, bez zadaszeń oraz bez lokowania pod nią innych pomieszczeń użytkowych.

Przewidziano realistyczny pakiet rozwiązań energooszczędnych i wykorzystujących naturalne źródła energii, zadbano o naturalną retencję i dużą ilość różnorodnej szaty roślinnej.

Zalecenia Sądu Konkursowego do pracy konkursowej 026

  1. Sąd Konkursowy sugeruje analizę możliwości odsunięcia murawy boiska od zacieniającej linii lasu.
  2. Zmniejszenie dodatkowego boiska treningowego i wykorzystanie terenu pod inne funkcje.
  3. Optymalizacja rozwiązań ruchu kołowego i powiększenia ilości miejsc parkingowych.
  4. Dyskretniejsze oznakowanie budynku, który oprócz siedziby klubu pełni też inne funkcje.
  5. Powiększenie funkcjonalne powierzchni komunikacji przed świetlicami i salą wielofunkcyjną.

III NAGRODA

w wysokości 10 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 021
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 201301)

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Krzysztof Makowski
Szczecin

2. Renata Telacka
Piaseczno -Grochowa

3. Dariusz Makowski
Szczecin

Skład zespołu autorskiego:
Krzysztof Makowski, Renata Telacka, Dariusz Makowski

Praca konkursowa w głosowaniu nad przyznaniem III Nagrody uzyskała liczbę głosów (punktów) równą z liczbą głosów (punktów) oddanych na Pracę konkursową 003. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami Regulaminu pracy Sądu konkursowego oraz Sekretarza Sądu konkursowego § 8 ust 6 w przypadku równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego Sądu konkursowego. Przewodniczący Sadu Konkursowego zdecydował, iż III Nagrodę powinna otrzymać Praca konkursowa o numerze 021. Pozostali członkowie Sadu konkursowego przyjęli jednogłośnie decyzję o przyznaniu III Nagrody Pracy konkursowej o numerze 021.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 021

Praca nagrodzona za wyważoną i ponadczasową architekturę budynku. Za sprawą ceglanej elewacji obiekt wpisuje się w szerszy kontekst historyczno- kulturowy rejonu Piaseczna . Uwagę Sądu Konkursowego zwróciły klarowne podziały funkcjonalne, dobrze rozwiązana funkcja sportowa obiektu i kameralne patio. Praca zaskakuje nieszablonową urbanistyką, sytuując obiekt w zachodniej części terenu. Dzięki temu budynek usuwa się na drugi plan i lepiej wpisuje się w okolicę. Natomiast na plan pierwszy wysuwa się zieleń strefy sportowej, która płynnie przechodzi w zielone tereny rekreacyjne.

Projektanci zagadnienia ekologiczne skoncentrowali na energooszczędności obiektu, wykorzystaniu materiałów z recyklingu i zielonym dachu obiektu.

Wątpliwości Jury wzbudziła bardzo długa trybuna, a w szczególności jej pełne zadaszenie ciężkim dachem zielonym. Dach nad trybuną nie był elementem obowiązkowym i mógłby stanowić niepotrzebną ekstrawagancję budżetową. Także plac wejściowy wydaje się zbyt duży i pozbawionych innych poza komunikacyjnych możliwości wykorzystania.


Nagroda pieniężna w formie WYRÓŻENIENIA

w wysokości 5 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 003
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 261927)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

1. Sonia Manssour Stawiarska
Katowice

2. Michał Bala
Częstochowa

3. Edyta Węgrzynowicz
Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Michał Bala, Sonia Manssour Stawiarska, Edyta Węgrzynowicz

Praca konkursowa w głosowaniu nad przyznaniem dwu regulaminowych Nagród pieniężnych w formie Wyróżnień uzyskała 7 głosów (punktów).

Członkowie Sądu konkursowego przyjęli jednogłośnie decyzję o przyznaniu Nagrody w formie Wyróżnienia Pracy konkursowej o numerze 003.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 003
Praca nagrodzona za wyjątkową wrażliwość na zagadnienia architektury zrównoważonej oraz metaforyczne, a zarazem realistyczne podeście do zadania konkursowego. Cytując fragment opisu :

Ma (dosł. „przerwa”, „przestrzeń”, „pauza”) to termin określający japońską koncepcję przestrzeni negatywu. Głównym założeniem projektu było

stworzenie obiektu architektonicznego, który swoją formą generuje przenikającą się wewnątrz i na zewnątrz przestrzeń publiczną, inaczej “Ma”.

To właśnie ona jest kwintesencją projektu, tworząc miejsca do zacieśniania

więzi społecznych różnych użytkowników.

Budynek zarazem łączy, jak i dzieli przestrzeń.”

Zaproponowana koncepcja budynku „pogrążonego” w ziemi w naturalny sposób wydziela funkcjonalnie strefę klubową i jednocześnie tworzy przestrzeń ogólnodostępną przed budynkiem zachęcając do jej wypełnienia obecnością i aktywnością użytkowników. Architektura dobrze wpisuje się w naturalny kontekst lasu nie konkurując z nim o palmę pierwszeństwa.

Na uwagę zasługuje również elastyczne i trafnie rozwiązana funkcja oraz stosunkowo nieduża powierzchnia obiektu.

Zastrzeżenia Sądu Konkursowego budzi utrudniona dostępność dachu obiektu dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz lokalizacja miejsc parkingowych.


Nagroda pieniężna w formie WYRÓŻENIENIA
w wysokości 5 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 025
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 246801)

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Maciej Kolendowicz
Warszawa

2. Janusz Marchwiński
Warszawa

3. Jan Biernawski
Warszawa

4. Michał Dołbniak
Piaseczno

Skład zespołu autorskiego:
Maciej Kolendowicz, Jan Biernawski, Janusz Marchwiński, Michał Dołbniak

Praca konkursowa w głosowaniu nad przyznaniem dwu regulaminowych Nagród pieniężnych w formie Wyróżnień uzyskała 3 głosy (punkty).

Członkowie Sądu konkursowego przyjęli jednogłośnie decyzję o przyznaniu Nagrody w formie Wyróżnienia Pracy konkursowej o numerze 025.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 025

Praca wyróżniona za wyjątkowo wartościowe analizy urbanistyczne miejscowości Żabieniec, które zaowocowały trafną dyspozycją przestrzenną obiektów na terenie klubu sportowego. Lokalizacja i forma budynku świetlicy aranżuje atrakcyjny plac otwarty na ulicę Leśną oraz stanowi właściwe zaplecze dla funkcji sportowej. Sąd Konkursowy docenił atrakcyjne zaaranżowanie przestrzeni rekreacyjnych i staranne opracowanie zagospodarowania terenu łącznie z projektem iluminacji.  Trzeba jednak zauważyć zbyt blisko ul. Leśnej położone boisko do siatkówki plażowej. Na uwagę zasługuje również priorytetowe potraktowanie ruchu rowerowego i pieszego przed wejściem do budynku oraz lokalizacja miejsc parkingowych dla samochodów dyskretnie umieszczonych w zieleni.

Wydaje się jednak, że mimo wysokich walorów budynek swoją estetyką nie wpisuje się w charakter miejscowości. Także wynikająca z powyższego bardzo duża ilość przeszklenia elewacji mogłaby niekorzystnie rzutować zarówno na koszt realizacji jak i utrzymania budynku.


Ze względu na wysoki poziom złożonych koncepcji konkursowych i zawarte w nich ciekawe i oryginalne rozwiązania, Sąd konkursowy postanowił przyznać 3 Wyróżnienia Honorowe jak następuje:

Wyróżnienie Honorowe Sądu Konkursowego

otrzymuje:

Praca konkursowa nr 013
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 192494)

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Filip Zieliński
Swarzędz

2. Jakub Wójtowicz
Suchy Las

3. Grzegorz Tracz
Poznań

Skład zespołu autorskiego:
Filip Zieliński, Jakub Wójtowicz, Grzegorz Tracz

Członkowie Sądu konkursowego przyjęli 6 głosami „za” (przy jednym głosie wstrzymującym się) decyzję o przyznaniu Wyróżnienia Honorowego Sądu Konkursowego Pracy konkursowej o numerze 013.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 013

Praca wyróżniona za trafne decyzje urbanistyczne i, zdaniem Sądu Konkursowego, optymalną lokalizację boiska głównego. Stworzenie przystępnej przestrzeni społecznej dla okolicznych mieszkańców. Dobrze dobraną skalę i charakter architektoniczny obiektu świetlicy.

Obiekcje Sędziów wzbudziły jednak niektóre rozwiązania funkcjonalne i daleko niewystraczająca liczba miejsc parkingowych.


Wyróżnienie Honorowe Sądu Konkursowego

otrzymuje:

Praca konkursowa nr 030
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 676979)

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Łukasz Umiński
Wrocław

2. Karol Mądrecki
Wrocław

3. Bartosz Jaskulski
Wrocław

4. Adam Januszek
Wrocław

Skład zespołu autorskiego:
Łukasz Umiński, Karol Mądrecki, Bartosz Jaskulski, Adam Januszek

Członkowie Sądu konkursowego przyjęli 6 głosami „za” (przy jednym głosie wstrzymującym się) decyzję o przyznaniu Wyróżnienia Honorowego Sądu Konkursowego Pracy konkursowej o numerze 030.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 030

Praca doceniona za ryzykowna, ale konsekwentną i udaną próbę rozwiązania funkcjonalnego obiektu na planie trójkąta z dachem zmienionym w trybunę. Autorzy w wyjątkowo pomysłowy sposób połączyli funkcję i formę obiektu nadając mu niepowtarzalny charakter. 

Zastrzeżenia budzi jednak niepełna dostępność obiektu dla osób z dysfunkcjami ruchu.


Wyróżnienie Honorowe Sądu Konkursowego

otrzymuje:

Praca konkursowa nr 011
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 180520)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

PROLOG – Bartosz Kowal
ul. Wandy 4/8
53-320 Wrocław  

Skład zespołu autorskiego:
Bartosz Kowal, Mirabela Jurczenko, Wojciech Mazan , Bartłomiej Poteralski, Maciej Kowal

Członkowie Sądu konkursowego przyjęli 4 głosami „za” (przy trzech głosach wstrzymujących się) decyzję o przyznaniu Wyróżnienia Honorowego Sądu Konkursowego Pracy konkursowej o numerze 011.

Opinia Sądu Konkursowego o pracy konkursowej 011

Praca wyróżniona za ciekawą próbę stworzenia architektury społecznie zaangażowanej; animującej i integrującej mieszkańców i użytkowników. Sąd Konkursowy zwrócił uwagę na bardzo staranne opracowanie zagospodarowania terenu oraz bardzo trafną lokalizację boiska głównego.

Mankamentem pracy są rozwiązania funkcjonalne części sportowej, duża ilość komunikacji wewnętrznej i rozwiązania komunikacji kołowej.