Kryteria oceny

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu.
b) Walory eksploatacyjne rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i przestrzennych budynku i zagospodarowania.
c) Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania.
d) Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych budynku i zagospodarowania.