Aktualności

17.05.2021 r.

Informujemy, iż dyskusja pokonkursowa odbędzie się w dniu 20.05.2021 r. o godzinie 15.00.Transmisja online spotkania będzie na kanale  YouTube Gminy Piaseczno oraz na  Facebooku Gminy Piaseczno, gdzie pod linkiem na Facebook będzie można zadawać pytania.


26.04.2021 r.
Opublikowano informację o wynikach rozstrzygnięcia konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Żabieńcu, gm. Piaseczno.
Informacja_wyniki_rozstrzygniecia_Konkurs_Zabieniec.pdf


25.04.2021 r.
Zapraszamy do oglądania transmisji Ogłoszenia wyników Konkursu. Link do transmisji: Ogłoszenie wyników Konkurs Żabieniec. – YouTube


18.03.2021 r.
Opublikowano Wyjaśnienia (3) związane ze zmianą terminu i formy składania prac konkursowych oraz niektórych treści Regulaminu konkursu.
Wyjasnienia-3_tresci_Regualminu_Konkurs_Zabieniec.pdf


02.03.2021r.
Organizator informuje, iż ze względu na pewne istotne zmiany wytycznych projektowych wynikające z odpowiedzi na pytania (Wyjaśnienie 2 treści Regulaminu konkursu z dnia 26.02.2021r.), zdecydowano się na zmianę terminu składania prac konkursowych
Nowy termin składania prac to 07.04.2021r.
Biorąc także pod uwagę niepewną sytuację związana z pandemią koronawirusa w kraju Organizator postanowił także o zmianie sposobu składania prac konkursowych
W związku ze zmianą sposobu składania prac Organizator wprowadził nowe Oświadczenie Uczestnika konkursu. Oświadczenie to stanowi nowy Załącznik nr 1e do Regulaminu, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć wraz z kartą identyfikacyjną pracy konkursowej.  

W związku z powyższymi zmianami Uczestnicy konkursu mogą składać dodatkowe pytania związane ze zmianami wynikającymi z powyższego pisma do dnia 12.03.2021r. do godziny 12.00.

Pismo dotyczące informacji o zmianie terminów Konkursu i sposobu składania prac konkursowych  raz nowy Załącznik nr 3e do pobrania poniżej.
Informacja_o_zmianie_terminu_i_sposobu_skladania_prac_Konkurs_Zabieniec.pdf
Zal_1e_do_Regulaminu_Oswiadczenie_Uczestnika_skladanie_prac.docx


26.02.2021r.
Opublikowano  Wyjaśnienie (2) treści Regulaminu konkursu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych wraz z informacją dotyczącą zmiany terminów konkursu oraz sposobu i formy składania prac konkursowych.
Wyjasnienia-2-tresci-Regualminu-Konkurs-Zabieniec.pdf

26.01.2021
Wyniki dopuszczenia do konkursu – KOREKTA Organizator wprowadza korektę w informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie spowodowaną ewidentną pomyłką pisarską, która pojawiła się w piśmie informującym o tych wynikach. Informujemy, iż do konkursu zostało dopuszczonych 107 Uczestników którzy złożyli wnioski o dopuszczenie lub/i wyjaśnienia i uzupełnienia do wniosków. Błąd wyniknął z omyłkowo wpisanej liczby Uczestników, którzy nie złożyli uzupełnień lub/i wyjaśnień.    Poniżej publikujemy pismo  z informacją o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie ze skorygowanym błędem. Informacja-o-wynikach-dopuszczenia-do-udzialu-w-konkursie-swietlica-sportowa-Zabieniec_KOREKTA-1.pdf


20.01.2021
Opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie.
Informacja-o-wynikach-dopuszczenia-do-udzialu-w-konkursie-swietlica-sportowa-Zabieniec.pdf


11.12.2020
Opublikowano Wyjaśnienie (1) treści Regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.Wyjasnienia 1 tresci Regualminu Konkurs Zabieniec.pdf


25.11.2020
Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o Konkursie opublikowane w BZP.pdf