Aktualności

11.12.2020
Opublikowano Wyjaśnienie (1) treści Regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
 

25.11.2020
Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o Konkursie opublikowane w BZP.pdf

20.01.2021
Opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie.
Informacja-o-wynikach-dopuszczenia-do-udzialu-w-konkursie-swietlica-sportowa-Zabieniec.pdf